Các điểm cần biết về bảo hiểm nhà tư nhân, căn hộ chung cư

CÁC ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ HOMESHIELD – BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN CỦA UIC (http://www.uic.vn/product/bao-hiem-nha-tu-nhan/)  PHẦN 1 – THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT Căn nhà Căn nhà hoặc căn hộ để ở, do Người được Bảo hiểm sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tại địa điểm được nêu trong Bản tóm […]

UIC Tuyển dụng 2018

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng thị trường trong chiến lược dài hạn, Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC, thanh viên tập đoạn bảo hiểm Sompo hàng đầu Nhật Bản đang có hàng loạt vị trí tuyển dụng mới với nhiều chế độ và đãi ngộ cạnh […]