UIC ra mắt MediShield – Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

Hiện nay số người mua bảo hiểm y tế cuả các công ty bảo hiểm thương mại dần dần tăng để mở rộng phạm vi  bảo hiểm sức khoẻ toàn dân.
Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới nhất của UIC tới quý khách hàng.

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH

 • Thanh toán chi phí y tế cho tai nạn và bệnh tật giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng khi không may phải nằm viện/ thăm khám
 • Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn quyền lợi điều trị ngoại trú, thai sản, nha khoa theo nhu cầu tài chính
 • Chi phí y tế do bệnh và tai nạn tích hợp sẵn trong chương trình chính và ngoại trú
 • Chi trả cho các bệnh đặc biệt ngay từ năm đầu tiên (danh sách số lượng bệnh đặc biệt ít…)
 • Không áp dụng đồng chi trả với các quyền lợi nằm viện, phẫu thuật, ngoại trú…
 • Trẻ em dưới 18 tuổi tham gia cùng bố và/hoặc mẹ và có thể tham gia từ 60 ngày tuổi.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi (tái tục đến 72 tuổi với điều kiện là tái tục từ 65 tuổi với UIC)
 • Không bị các bệnh lý về tâm thần, bệnh phong, hội chứng DOWN
 • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên
 • Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật/ trong thời gian nằm viện
 • Không mắc các bệnh đặc biệt quy định trong quy tắc

Thông tin chi tiết tại: http://www.uic.vn/product/bh-sk-toan-dien/

Trả lời

*