UIC Tuyển dụng 2018

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng thị trường trong chiến lược dài hạn, Công ty Bảo hiểm Liên hiệp – UIC, thanh viên tập đoạn bảo hiểm Sompo hàng đầu Nhật Bản đang có hàng loạt vị trí tuyển dụng mới với nhiều chế độ và đãi ngộ cạnh tranh nhất trên thị trường.

Thông tin chi tiết xem tại: http://uic.vn/tuyen-dung/

Trả lời

*